Ширење симптома болести у усевима јечма – време је за други фунгицидни третман

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви јечма се налазе у фенофази појаве листа заставичара (37-39 BBCH).

Визуелним прегледом усева јечма, регистровано је присуство симптома  мрежасте пегавости јечма (Pyrenophora teres), пепелнице стрних жита (Erysiphae graminis), рамулариозне пегавости (Рамулариа цолло-цyгни), сочивасте пегавости (Рхyнцхоспориум сецалис) и рђе јечма (Puccinia hordei).  Проценат биљака са симптомима болести се креће од 20 до 50%, са тенденцијом раста симптома обољења ка горњим листовима. Тренутно здравствено стање стрних жита је резултат повољних временских услова за равој патогена у протеклом периоду. На значајном броју парцела дошло је до ширења симптома наведених обољења.

Произвођачима озимог јечма се препоручује преглед усева на присуство симптома болести. Уколико се региструје ширење симптома пегавости а усеви су у фазама заставичара, препоручује се примена неког од регистрованих фунгицида уз примену горњих доза препарата:

ПрепаратАктивна материјаDoza/koncentracija
Duett turbomefentriflukonazol+kresoksim-metil0,6-1 l/ha
Falcon fortetebukonazol+protiokonazol+spiroksamin0,7-1 l/ha
Elatus era benzovindiflupir+protiokonazol0,5-1 l/ha
Verbenprotiokonazol+prokvinazid0,75-1 l/ha
Prosaro plusprotiokonazol+spiroksamin0,75-1 l/ha
Aviator xprobiksafen+protiokonazol0,6-0,8 l/ha
Prosaro xprobiksafen+protiokonazol0,75-1 l/ha
Cello spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol1,25 l/ha
Zantaratebukonazol+biksafen1-1,25 l/ha
Ascra xprobiksafen+fluopiram+protiokonazol0,9-1,2 l/ha

Такође су визуелним прегледима уочена положена јаја житне пијавице (Lema melanopus). У току је копулација и полагање јаја ове штеточине стрних жита. Наредних дана, са најавом пораста температуре, интензивираће се активност житне пијавице. Критични број житне пијавице у усеву јечма је 0,5-1 ларва по биљци и то је моменат када се препоручује хемијски третман, неким од инсектицида:

  • Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 л/ха или Durbin 200 EW 0,15-0,3 л/ха
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 л/ха
  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 л/ха или Lambada 0,2 л/ха

Штетни организам

Пепелница стрних жита, Житна пијавица, Мрка или лисна рђа јечма, Мрежаста пегавост јечма, Рамулариозна пегавост јечма, Ринхоспориозна пегавост јечма

Претражи

+
RSS
Instagram