Крушици су у прецветавању – време је за сузбијање обичне крушкине буве

На подручју деловања Регионалног центра Врбас, засади крушака се налазе у фази од цветови вену, већина латица опада до фазе крај цветања, све латице опале (BBCH 67-69).

Визуелним прегледом крушика, регистровано је присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri), са доминантним присуством ларви. 

У циљу сузбијања ларви обичне крушкине буве, произвођачима се препоручује примена неког од  инсектицида на бази а.м. абамектин (по стабилизацији времена и престанка ветра):

·Vertimec 018 EC, у концентрацији 0,05% + минерално уље 0,25% или
·Abastate, Vertigo 1,8 EC, у количини 0,75 л/ха + минерално уље 3 л/ха или
·Amon 010 EW, у концентрацији  0,2% + минерално уље 0,3% или
·Invert EW, Kraft EW, у концентрацији 0,1%.

Примена хемијских мера заштите против обичне крушкине буве препоручује се искључиво у засадима који се налазе у фази прецветавања и заметања плодова где више нису присутни полинатори. Примена инсектицида у фазама цветања је забрањена!

Штетни организам
Обична крушкина бува

Ларва крушкине буве

Претражи

+
RSS
Instagram