Угроженост усева шећерне репе

На територији рада ПИС регионалног центра Врбас шећерна репа посејана у првим роковима сетве је у фази ницања и формирања котиледона. Ово је најосетљивија фаза у развоју шећерне репе са аспекта заштите од штеточина: обичне репине пипе (Bothynoderes punctiventris), сиве кукурузне пипе (Tanymecus dilaticollis), црне репине пипе (Psalidum maxillosum) и пешчара (Opatrum sabulosum).

Најављени пораст температуре у наредним данима (преко 20°Ц) условиће ће лет обичне репине пипе и интензивно насељавање нових репишта.

Угроженост усева шећерне репе траје све док биљке не формирају два пара сталних листова.

Произвођачима шећерне репе се препоручује обилазак новопосејаних репишта у најтоплијем делу дана у време највеће активности инсеката. 

Критични бројеви инсеката у усеву шећерне репе:

-1 одрасла јединка репине пипе на 10 м² у фази ницања и у фази котиледона или 3 репине пипе на 10 м² у фази два листа шећерне репе;
-0,1 одрасла јединка сиве кукурузне пипе по м² ако је репа у фази котиледона
-0,5 одрасла јединка црне репине пипе по м², у фази клијанаца.

Уколико се региструју бројности на нивоу критичног броја инсеката, а усев се налази у фази котиледона, препоручује се спровођење третмана неким од регистрованих инсектицида:

-Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin), у количини 0,15 – 0,3 л/ха или 
-Cytrin 500 EC/Cytrin MAX (a.m.cipermetrin), у количини 0,1 л/ха или 
-Karate zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 л/ха или 
-Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram