Препоручује се примена хемијских мера заштите са циљем заштите крушке од проузроковача бактериозне пламењаче јабучастог воћа и чађаве краставости крушке

На подручју Регионалног центра Врбас, засади крушке се налазе у различитим фазама цветања (BBCH 64-65).

Пораст температура и киша која се најављује почетком следеће недеље у осетљивој фази цветања крушака, могу створити повољне услове за остварење инфекције проузроковачем бактериозне пламењаче јабучастог воћа (Erwinia amylovora). Произвођачима се препоручује спровођење превентивног третмана, пре најављених падавина, неким од препарата на бази активне материје Bacilus subtilis, Extrasol, у количини 2л/ха или Serenade ASO, у количини 8л/ха или препаратима на бази бакра у нижим концентрацијама Funguran OH, Patrol (бакар хидроксид) у концентрацији 0,05-0,06%.

Такође, најављене падавине могу створити и услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве краставости крушке (Venturia pirina).  

У циљу заштите од овог патогена произвођачима се  препоручује превентивна примена фунгицида, пре најаве падавина, неким од регистрованих препарата на бази активне материје фолпет (Folpan 50 WP/Magenta) у концентрацији 0,2% или на бази активен материје каптан Metod 480 SC, Merpan 50 WP, Venturion, Captan WP, Capi у концентрацији 0,2-0,3%.

Приликом примене пестицида треба се придржавати упутства за употребу и предузети све мере у циљу заштите опрашивача. Примена инсектицида у фази цветања је забрањена!

Претражи

+
RSS
Instagram