У засадима шљива који су у цветању, пре најављених падавина, препоручује се примена фунгицида са циљем заштите од проузроковача монилиоза

У региону Врбаса засади шљива се налазе у фази од почетка цветања до пуног цветања најмање 50% цветова отворено (BBCH 61-65).

За дане викенда се најављују падавине, које могу створити повољне услове за остварење инфекције цветова и гранчица шљиве од проузроковача сушења цветова, грана и гранчица коштичавог воћа (Monilia laxa). Коштичаво воће је у фазама цветања и уз присуство влаге осетљиво на инфекције од наведеног патогена.

У циљу заштите шљива од наведеног патогена, пре најављених падавина, препоручује се примена неког од регистрованих фунгицида:

  • Chorus 50 WG, Ciprodex, Neon  (a.m. ciprodinil), у концентрацији 0,05%   или
  • Cormax  (a.m. ciprodinil), у количини  0,2 кг/ха  или
  • Diverto (a.m. ciprodinil), у количини  0,5-0,75л/ха
  • Lira, Riza, Akord, Folicur 250 EW, Orius (a.m. tebukonazol), у количини 0,75 л/ха  или
  • Zenby  (a.m. izofetamid), у количини  0,8-0,9 л/ха  или
  • Signum, Attica, Luminis (a.m. boskalid + piraklostrobin), у количини 0,56-0,75 кг/ха или
  • Sekvenca (a.m.difenokonazol), у количини 0,2л/ха

Приликом примене пестицида обавезно се треба придржавати упутства за употребу и предузети све мере у циљу заштите опрашивача.

Примена инсектицида у фазама цветања воћа је забрањена!

Претражи

+
RSS
Instagram