Време је за први третман у усевима пшенице против проузроковача болести листа

На подручју рада регионалног центра Врбас, усеви пшенице се налазе у фази од почетка развоја стабљике до формирања првог коленца (BBCH 30- 31). 

Визуелним прегледом усева пшенице регистровани су симптоми следећих болести:

-пепелнице жита, (Erysiphe graminis) на до 7 % биљака,
-лисне рђа пшенице (Puccinia triticina) на до 7 % биљака,
-сива пегавост листа пшенице (Septoria tritici) на до 35 % биљака.

Тренутни временски услови одговарају појави и ширењу симптома обољења. 

Произвођачима се препоручује преглед усева и уколико се уоче симптоми наведених патогена, а усеви пшенице се налазе у фази влатања, препоручује се спровођење третмана регистрованих фунгицида:

·Elatus plus (a.m.benzovindiflupir), у количини 0,75 л/ха или
·Revycare (a.m.mefentriflukonazol+piraklostrobin) 0,5-1,5 л/ха или
·Unify (a.m.piraklostrobin+protiokonazol) 0,8-1 л/ха или
·Verben (a.m.protiokonazol+prokvinazid) 0,75-1 л/ха или
·Falcon Forte (a.m.spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) 0,85-1 л/ха или
-Custodia (a.m.tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 л/ха 
-Amistar Prime (a.m.azoksistrobin+fenpropidin) 0,75 л/ха+0,45 л/ха или неки други регистровани фунгицид.

Спровођење третмана се препоручује у најтоплијем делу дана (при температурама изнад 15°Ц) уз примену средњих и горњих доза регистрованих фунгицида.

Претражи

+
RSS
Instagram