Осетљива фаза јабуке на инфекцију од проузроковача чађаве пегавости листа и краставости плодова! 

На подручју територије регионалног центра Врбас, засади јабука се налазе у фази од пуцања лисних пупољака до фазе видљиви цветни пупољци, још увек затворени (ББЦХ 53-55). Са сваким наредним даном се може очекивати развој нове лисне масе и појава цветних пупољака.

Према тренутној прогнози су најављене падавине за уторак и препорука је да се пре падавина изврши превентивна заштита неким од регистрованих фунгицида са циљем спречавања зараза проузроковачем чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis): 

-Captan 80 WG(a.m kaptan)
-Merpan 80 WDG (a.m kaptan)           у концентрацији 0,2% 
-Metod WG (a.m kaptan) 

U cilju sprečavanja infekcije od prouzrokovača pepelnice jabuke, (Podosphaera leucotricha), у засадима код којих су претходних година регистровани симптоми овог патогена, произвођачима се препоручује примена препарата:

Karathane Gold 350 EC (a.m meptildinokap), у количини 0,4-0,5 l/ha.

Претражи

+
RSS
Instagram