Важно! Време је за први фунгицидни третман у усевима јечма који се налазе у фази влатања!

На подручју деловања регионалног центра Врбас, усеви јечма се налазе у фази од краја бокорења (ББЦХ 29), до фазе прво коленце најмање 1 цм изнад чвора бокорења (BBCH 31).

Визуелним прегледом усева јечма, уочено је присуство симптома мрежасте пегавости листа јечма (Pyrenophora teres), на до 40% биљака и лисне рђе јечма (Puccinia hordei), на до 26% биљака. 

Такође је уочено присуство одраслих јединки лисних ваши (Aphididae), на до 5% биљака, док присуство цикада (Cicadelidae) није уочено.

У усевима јечма који се налазе у фази влатања и код којих је уочено присуство симптома болести на преко 10% биљака, препоручује се фунгицидни третман регистрованим фунгицидима:

 ·Prosaro xpro (a.m. biksafen+protiokonazol), у количини 1л/ха или

·Amistar Prime Pack (a.m.azoksistrobin+fenpriopidin), у количини 0,75л/ха Amistar + 0,4л/ха Prime или

·Revicare (a.m.revysol+piraklostrobin), у количини 0,75-1 л/ха или

·Duett turbo (a.m.revysol+kresoksi metil), у количини 0,6 -1 л/ха или

·Elatus era (a.m. protiokonazol+benzovindiflupir), у количини 0,5-1 л/ха или

·Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin), у количини 0,7-1 л/ха или

·Delaro forte (protiokonazol+spiroksamin+trifloksistrobin), у количини 0,75 л/ха или

·Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol), у количини 0,7-1 л/ха или

·Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol), у количини 0,6-1 л/ха или

·Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen),  у количини 1-1,25 л/ха или

·Ascra xpro (a.m. biksafen+spiroksamin+protiokonazol), у количини 0,9-1,2 л/ха или

·Cayunis (a.m. biksafen+spiroksamin+trifloksistrobin), у количини 0,8-1 л/ха или

 ·Priaxor EC (a.m.fluksapiroksad+piraklostrobin), у количини 0,75-1,5 л/ха или неки други регистровани фунгицид.

Лисна рђа јечма

Претражи

+
RSS
Instagram