Захтев за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе

16 јан 2024 Вести

Пољопривредни произвођачи захтев за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе могу поднети Управи за аграрна плаћања у онлајн форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр односно електронског Регистра пољопривредних газдинстава (еРПГ).

У делу „Рачуни за гориво“ корисници могу да додају рачуне/фактуре за гориво – дизел и биогориво купљено у велепродаји, увозне фактуре за гориво купљено из увоза и гориво купљено путем корпорацијске картице.

Повраћај је могуће остварити у износу од 50 динара по литру до 100 литара по хектару пријављене површине, до 100 хектара.

Фискални рачун мора да садржи и податке о купцу, врсти, количини и вредности набављених деривата нафте и биогорива.

Да би поднели захтев за поврат акцизе, потребно је да пољопривредници поседују фискалне рачуне на којима ће, када је реч о пољопривредницима који су физичка лица, стајати број пољопривредног газдинства (БПГ) или ЈМБГ носиоца газдинства, односно ПИБ у случају да је подносилац правно лице, односно предузетник.

(Изузетно у периоду од 1. јануара 2024. године закључно са 31. јануаром 2024. године, фискални рачун не мора да садржи посебну идентификациону ознаку која указује да је у питању регистровано пољопривредно газдинство у складу са прописима којима се уређује фискализација, а у том случају се уместо БПГ на фискалним рачунима уноси ЈМБГ или ПИБ).

Упутство за подношење захтева за поврат акцизе за гориво

Претражи

+
RSS
Instagram