Здравствено стање јечма

20 дец 2023 Вести

На подручју РЦ Врбас, усеви јечма се налазе у фази почетка бокорења, друго стабло видљиво (BBCH 21-22).

Визуелним прегледом усева јечма, на неколико локалитета, регистровани су симптоми мрежасте пегавости листа јечма (Pyrenophora teres), на до 7% биљака.

Присуство симптома других болести листа јечма, није уочено. Такође, у усевима није регистровано ни присуство штетних инсеката.

Присуство пољских глодара у високој категорији бројности се региструје на површинама на којима није спроведена акција сузбијања ових штеточина по препорукама које је РЦ Врбас у протеклом периоду давао.

Произвођачима се препоручује континуиран преглед усева јечма и примена регистрованих родентицида, када се утврди бројност на нивоу прагова штетности (10-50 активних рупа за пољског миша, Apodemus spp. и 10-500 активних рупа по хектару за пољску волухарицу, Microtus arvalis).

 РЦ Врбас наставља са мониторингом здравственог стања јечма.

Симптоми мрежасте пегавости листа јечма

Претражи

+
RSS
Instagram