Здравствено стање пшенице

19 дец 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви озиме пшенице се у зависности од рокова сетве налазе у фенофази развоја листова, два до три листа развијена (BBCH 12-13).

Визуелним прегледом усева пшенице регистровани су симптоми болести листа, сиве пегавости листа пшенице(Septoria tritici) на  до 10% биљака, пепелнице жита (Erisyphae gramminis) на 3-5 % биљака и рђе пшенице (Puccinia spp.), на до 6 % биљака.

У усевима пшенице, није регистровано присуство штеточина, лисних ваши (Aphididae) као ни цикаде Psamotetix alienus.

Визуелним прегледом усева пшенице, на парцелама где нису спроведене акције сузбијања пољских глодара, региструју се активне рупе, на нивоу прага штетности (10-50 активних рупа за пољског миша, Apodemus spp. и 10-500 активних рупа по хектару за пољску волухарицу, Microtus arvalis ).

Произвођачима се препоручује континуиран преглед усева стрних жита и примена регистрованих родентицида, када се утврди бројност на нивоу наведених прагова штетности.

РЦ Врбас наставља редовни мониторинг здравственог стања стрних жита. 

Претражи

+
RSS
Instagram