Заштита јабучастог воћа

27 нов 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас засади јабука и крушака се налазе у фази од лишће почиње да губи боју до 50% листова без боје (BBCH 92-95).

У циљу смањења инфективног потенцијала различитих проузроковача бактериозних и гљивичних обољења, произвођачима јабучастог воћа се препоручује хемијски третман неким од регистрованих бакарних препарата.   

Спровођење третмана се препоручује по мирном времену без ветра, у најтоплијем делу дана, са већом количином воде водећи рачуна да температура ваздуха буде изнад 5 °Ц.

Препоручени препарати:

– Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) у концентрацији 0,5-0,6% или
– Bakarni oskihlorid 50 (Cu iz bakar hidroksida) у концентрацији 0,75 % или
– Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) у количини 4 л/ха или неки други регистровани препарат на бази бакра.

У већини засада се региструју активне рупе од пољских глодара, пољских мишева,  Apodemus spp. и пољске волухарице – Microtus arvalis, на нивоу економског прага штетности (за пољског миша 10-50 активних рупа по ха, за пољску волухарицу 10-500 активних рупа по ха).

Препорука је да се воћњаци редовно обилазе и да се врши преглед активних рупа, на основу којих се може утврдити бројност пољских глодара и  примена готових мамака на бази цинк-фосфида.

Рупе од глодара у већњаку

Претражи

+
RSS
Instagram