Заштита пшенице

16 нов 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, сетва озиме пшенице је завршена. Поникли усеви пшенице се у зависности од датума сетве налазе у фази од ницања до 2 листа развијена (BBCH 10-12).

Визуелним  прегледом усева пшенице, регистровано је присуство крилатих и бескрилних јединки лисних ваши(Aphididae) на до 30% биљака, док је присуство  цикаде Psammotettix alienus уочено на до 5 % биљака. Присуство ове цикаде уочено је и на  тек посејаним усевима пшенице што повећава ризик од раних инфекција вирусима. Ваши и цикаде праве директне штете хранећи се соковима стрних жита, али су много значајније као вектори фитопатогених вируса.

Пољопривредним произвођачима се препоручује  преглед усева пшенице на присуство лисних ваши и цикада.

Према ЕППО стандарду ПП 2/11(1) у овим фазама развоја усева, праг штетности за лисне ваши је 10% биљака насељено са једном или више ваши. Праг штетности за цикаде је  5 цикада/м2.

Уколико се визуелним прегледом региструје присуство лисних ваши и цикада близу или на нивоу прага штетности, препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) у дози 0,2-0,3 л/ха или Plures у дози 500-650 мл/ха.

Такође је визуелним прегледом усева пшенице регистровано присуство пољских глодара, пољског миша (Apodemus silvaticus) и пољске волухарице (Microtus arvalis).

Праг штетности за пољског миша износи 10-50 активних рупа/ха, а за пољску волухарицу је 10-500 активних рупа/ха.

Ову годину је обележило присуство глодара у високим бројностима и сада постоји висок ризик од настанка штета у пониклим усевима пшенице.

Пољопривредним произвођачима се препоручује, у складу са  временским условима, обилазак посејаних усева, ради утврђивања прага штетности, на основу којег ће се вршити примена родентицида. Сузбијање се спроводи свеобухватно, благовремено и организовано, не чекајући да дође до њиховог  пренамножавања.

Препорука  за сузбијање глодара:

rodenticid Cinkosan, Agrocinkan (a.m.zink-fosfid) 5-10 г мамка по активној рупи или Arvalin (a.m.cink-fosfid), 3 x 0,66 кг/ха.

Након постављања мамака у рупе, исте треба обавезно затрпати да не би дошло до тровања дивљачи.

Претражи

+
RSS
Instagram