Заштита јечма

23 окт 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, сетва озимих стрнина је у току. Поникли усеви се у зависности од датума сетве налазе у фази од ницања до 2 до 3 листа развијена (BBCH 10-13).

Визуелним  прегледом пониклих усева  јечма, на неколико локалитета, регистровано је присуство крилатих и бескрилних јединки лисних ваши(Aphididae) на око 6 % биљака, и  цикаде Psammotettix alienus  на око 30 % биљака. Присуство ове цикаде уочено је и на  тек посејаним усевима  што повећава ризик од раних инфекција вирусима. Ваши и цикаде праве директне штете хранећи се соковима стрних жита, али су много значајније као вектори фитопатогених вируса.

И наредних дана се прогнозирају високе температуре за ово доба године,  које ће интензивирати појави и активности  лисних ваши и цикада.

Пољопривредним произвођачима се препоручују редовни  прегледи усева стрних жита на присуство наведених штеточина. 

Према EPPO стандарду PP 2/11(1) у овим фазама развоја усева, праг штетности је 10% биљака насељено са једном или више ваши.

Уколико се визуелним прегледом региструје присуство лисних ваши и цикада на преко 10% биљака препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:

  • Decis expert (a.m.deltametrin) у дози 0,075 л/ха или
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) у дози 0,2-0,3 л/ха или Плурес у дози 500-650 мл/ха.

Упозорење: због присутне повећане бројности пољских глодара и њиховог насељавања на новопосејане усеве пшенице и јечма,  препоручује се редован обилазак парцела након ницања усева и благовремена примена регистрованих родентицида по постизању прагова штетности.

Цикада на јечму

Претражи

+
RSS
Instagram