Опасност од пољских глодара на подручју деловања РЦ Врбас

5 окт 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас визуелним прегледом усева соје, кукуруза, шећерне репе као и новопосејаних усева уљане репице, луцерке, и воћних засада, регистрована је повећана активност пољских глодара: пољских мишева (Apodemus spp.) и пољске волухарице (Microtus arvalis).

На већини локалитета, бројност ових штеточина за сада је на нивоу И и ИИ категорије бројности, осим на луцериштима где су активне рупе регистроване у ИИИ категорији.
Неколико фактора условљава повећану бројност ове групе штеточина, а од највеће важности су: климатски услови, станиште и извори хране. Имајући у виду услове у којима се одвија прозводња, топло време време са дефицитом падавина, уз обиље хране која се налази на парцелама код којих се одвија жетва или се она очекује у наредном периоду (усеви соје, кукуруза, шећерне репе) као и на парцелама под самониклом уљаном репицом, луцерком може се очекивати брзи пораст популације пољских глодара и опасност од њиховог пренамножења.

Са ових жаришта глодари мигрирају на новопосејане усеве уљане репице, озиме пшенице и јечма, где се пр¬во хра¬не по¬се¬ја¬ним и кли¬ја¬лим се¬ме¬ном, а ка¬сни¬је на¬кон ни¬ца¬ња усе¬ва на¬ста¬вља¬ју сво¬ју ак¬тив¬ност оште¬ћу¬ју¬ћи над¬зем¬не и под¬зем¬не де¬ло¬ве из¬ни¬клих би¬ља¬ка, ства¬ра¬ју¬ћи та¬ко¬зва¬на пра¬зна ме¬ста без усе¬ва – „оазе“. Значајне штете у јесењем делу сезоне могу настати и у воћњацима, нарочито младим засадима и расадницима, где оштећења од глодара доводе до слабљења и сушења стабала.

У циљу смањења штета и губитака приноса од штетних глодара, потребно је применити све расположиве превентивне и директне мере заштите. Као превентивне мере, посебно се истиче заоравање жетвених остатака, избегавање редуковане обраде, преоравање утрина, запарложених површина и брига о природним непријатељима глодара, птицама. Директне мере подразумевају њихово хемијско сузбијање, применом регистрованих родентицида.

Сузбијање пољских глодара стреба да се спроводи свеобухватно, благовремено и организовано, не чекајући да дође до њиховог пренамножења.

На нашем региону, тренутно је актуелна заштита пољских глодара у луцериштима, новопосејаним усевима уљане репице, парцелама где се планира сетва пшенице и јечма, као и у воћним засадима, о чему детаљније произвођачи могу погледати на линку.

Претражи

+
RSS
Instagram