Опасност од пољских глодара

4 окт 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас (општине Врбас, Србобран, Бечеј и Кула), визуелним прегледом усева који још нису покошени (соја, кукуруз, шећерна репа) као и усева који су тек поникли (уљана репица, луцерка), регистроване су активне рупе од пољских мишева (Apodemus spp.) и пољске волухарице (Microtus arvalis).

У циљу смањења штета и губитака приноса од штетних глодара, потребно је применити све расположиве превентивне и директне мере заштите. Као превентивне мере, посебно се истиче заоравање жетвених остатака, избегавање редуковане обраде, преоравање утрина, запарложених површина и брига о природним непријатељима глодара, птицама. Директне мере подразумевају њихово хемијско сузбијање.

Праг штетности за пољског миша износи 10-50 активних рупа/ха, а за пољску волухарицу је 10-500 активних рупа/ха. На већини локалитета, бројност ових штеточина за сада је на нивоу И и ИИ категорије бројности, осим на луцериштима где су активне рупе регистроване у ИИИ категорији. Обзиром на тренутно стање наведених усева и топло време, као и недостатак падавина, може се очекивати брзи пораст популација пољских глодара и опасност од њиховог пренамножења.

Пољопривредним произвођачима се препоручује обилазак и преглед усева ради утврђивања прага штетности, на основу којег ће се вршити примена родентицида. Сузбијање се спроводи свеобухватно, благовремено и организовано, не чекајући да дође до њиховог пренамножавања.
У овом моменту, мере заштите се (по утврђивању бројности глодара у ИИ категорији) препоручују у луцериштима, новопосејаним усевима уљане репице, парцелама где се планира сетва пшенице и јечма, као и у воћним засадима, применом мамака на бази цинк-фосфида у активне рупе, које се обавезно након апликације затрпавају.

Категорије за утврђивање бројности пољских глодара:

Претражи

+
RSS
Instagram