Заштиа уљане репице

30 сеп 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви уљане репице се у зависности од датума сетве налазе у фази од котиледона до развијено неколико парова листова.

Визуелним прегледом усева уљане репице регистровано је присуство пагусеница репичине лисне осе (Атхалиа росае) на до 50% биљака и одраслих јединки бувача (Phyllotreta sp.), са оштећењем лисне масе од њихове исхране од 10%.

Ницање уљане репице је због временских услова у претходном периоду (дужи сушни период) неуједначено, тако да на истој парцели региструјемо биљке у фази котиледона и биљке са развијеним другим паром листова.

Препорука је обилазак усева и преглед биљака на присуство пагусеница на наличју листа и бувача и процента оштећења од њихове исхране.

Препорука је обилазак и преглед новопониклих усева, али и оних где су већ спроведени третмани јер се на њима уочава интензивно присуство штеточина. 

За наредни период се најављује топло и сунчано време које ће повољно утицати на развој и активност наведених штеточина.

Праг штетности за репичину лисну осу је 1 пагусеница по биљци (мале пагусенице) или 0,5 пагусеница по биљци (веће пагусенице), а за бувача је 10% оштећене лисне масе од исхране одраслих јединки.

По постизању прагова штетности препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:

-Decis 2,5 EC,  Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) у количини 0,2-0,3 л/ха или

-Grom (a.m.lambda-cihalotrin) у количини 0,2-0,25 л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram