Заштита паприке

5 сеп 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви паприка на отвореном пољу налазе се у различитим фазама сазревања плодова (BBCH 79-85).

Визуелним прегледом усева паприка регистровано је присуство:

-свеже положених јаја и јаја пред пиљење кукурузне/памукове совице (Helicoverpa armigera) на до 40% биљака,

-свеже положених јаја и јаја пред пиљење совице гама (Autographa gama), на до 35% биљака,

-свеже положена и јајна легла пред пиљење и ларве кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis) на до 5% биљака

Са циљем заштите плодова паприка од наведених штетних врста, произвођачима се препоручује примена неког од инсектицида:

-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), у количини 0,1 – 0,15 л/ха; МБТ-2, каренца 3 дана или

-Zakon (a.m.hlorantraniliprol), у количини 0,2 л/ха; МБТ-2, каренца 1 дан

или

-Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoate), у количини 1,5-2кг/ха; МБТ-3, каренца 3 дана, или

-Avaunt 15 EC ( a.m.indoksakarb), у количини 0,17-0,25л/ха; МБТ-2, каренца 1 дан или

-Alverde (a.m.metaflumizon), у количини 1л/ха; МБТ-2, (каренца 3 дана).

Приликом избора инсектицида треба водити рачуна о максималним броју третмана препарата у току једне вегетације (МБТ) и каренци.

Третмане је најбоље спроводити у вечерњим сатима када је температура ваздуха испод 25 °Ц.

Јаје кукурузне совице

Претражи

+
RSS
Instagram