Заштита јабуке

30 авг 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас у току је почетак бербе раних сорти јабука (BBCH 89), док се средње касне и касније сорте налазе у фази сазревања плодова (BBCH 81-85).

У јабучњацима је у току пиљење ларви јабукиног смотавца (Cydia pomonella). У циљу заштите плодова и спречавања убушења ларви, препоручује се примена неког од инсектицида са краћом каренцом:

-Exirel (cijantraniliprol) у концентрацији 0,06% (каренца 7 дана, МБТ 2) или

-Laser 240 SC (spinosad) у количини 400 мл/ха (каренца 7 дана, МБТ 2) или

-Affirm Opti, Mayor, Triton, Atletic 095 SG, Ema (emamektin benzoat) у концентрацији 0,25-0,3% (каренца 7 дана, МБТ 3) или

-Avaunt 15 EC, Top Gun (indoksakarb) у количини 0,33-0,5 л/ха (каренца 7 дана, МБТ 2).

Приликом избора препарата треба водити рачуна о промени механизма деловања инсектицида у односу на прошли примењени инсектицид, каренци и максималном броју дозвољених третмана (МБТ) у току једне вегетације.

У циљу заштите плодова средње касних и касних сорти јабука, које се налазе у фазама сазревања плодова, од складишних патогена: прозуроковача мрке трулежи плодова (Monilinia fructigena), горке трулежи плодова (Colletotrichum gleosporoides) и меке трулежи плодова (Пенициллиум спп.), препоручује се примена неког од фунгицида:

– Zato 50-WG, Belatrix, Neimar (a.m.trifloksistrobin) 150 г/ха (каренца 14 дана, МБТ 3-4) или

– Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,8 кг/ха (каренца 7 дана, МБТ) или

– Geoxe 50 WG(a.m.fludioksonil), 0,4-0,45кг/ха (каренца 3 дана) или

– Switch 62,5 WG(a.m.ciprodinil+fludioksonil), 0,8-1кг/ха (каренца 3 дана)

Приликом примене пестицида треба водити рачуна о каренци, као и максималном броју третмана (МБТ) примењених препарата! У засадима где је у току берба или се она очекује у наредним данима не препоручују се хемијске мере заштите.

Претражи

+
RSS
Instagram