Заштита кукуруза шећерца и семенског кукурза од кукурузне совице

25 авг 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви кукуруза шећерца из каснијих рокова сетве се налазе у фази од почетка појаве метлице до  развоја плода (BBCH 51-79).

Визуелним прегледима усева, регистрована су јаја кукурузне (памукове) совице (Helicoverpa armigera) у различитим ембрионалним фазама развоја, од свеже положених јаја до јаја пред пиљење, као и испиљене ларве.

Проценат нападнутих биљака са положеним јајима и испиљеним ларвама се креће  од 5% до 45%.

Пољопривредним произвођачима, првенствено семенског и кукуруза шећерца, се препоручује преглед биљака кукуруза на присуство штеточина кукуруза. Наредних дана се очекује интензивније пиљење ларви. Уколико је од последњег третмана прошло више од 7 дана и уколико се визуелним прегледом региструју новоположена јаја, препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:  

-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), 0,1-0,15 л/ха; МБТ-2, каренца 14 дана  или

-Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin), у количини 0,2-0,25 л/ха; МБТ-2, каренца 7 дана или

-Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb), у количини 0,25л/ха; МБТ-2, каренца или

-Radiant 120 SC (a.m. spinetoram), у количини 0,4л/ха; МБТ-2, каренца 14 дана.

Због високих температура које се најављују и наредних дана, извођење третмана се препоручује у касним вечерњим сатима.

Претражи

+
RSS
Instagram