Заштита шећерне репе

16 авг 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви шећерне репе се налазе у фенофази развоја корена (40 BBCH).

Визуелним прегледом усева, регистровано је ширење симптома пегавости листа шећерне репе (Cercospora beticola) у односу на прошле прегледе, како по  броју  листова са симптомима по биљци, тако и по броју пега по листу.

Нестабилне временске прилике, са локалном појавом кише и јутарње росе (код производње шећерне репе у сувом ратарењу), као и у усевима шећерне репе која се наводњава, стварају  услове за сталну појаву ризика за ширење симптома пегавости.

У циљу заштите лисне масе шећерне репе, препоручује се примена комбинације превентивних и системичних фунгицида:

  • Mankogal 80 2 kg/ha, Mankogal 400 SC (a.m.mankozeb) 3,5-4 кг/ха или,
  • Blauvit (a.m.bakar-hidroksid), 2 кг/ха или,
  • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid), 1,25 кг/ха или
  • Funguran OH/Patrol, Galoksid (a.m. bakar hidroksid),  1,75-2 кг/ха

                                                   +

  • Orius 25 EW,Tebukon 250 EW (a.m.tebukonazol),  1л/ха или
  • Sigura, Sekvenca, Different 250 EC (a.m.difenokonazol), 0,4-0,6л/ха или
  • Revyvit  (a.m.mefentriflukonazol),  1,5л/ха или
  • Olimp, Pylon, Postulat  (a.m.protiokonazol),  0,6-0,8 л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram