Заштита паприке (изузетно висок проценат биљака са јајима штеточина)!

16 авг 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви паприке на отвореном пољу се налазе у фази развоја плода (BBCH 71-79).

Визуелним прегледом усева паприка регистровано је присуство:

-свеже положених  јаја и јаја пред пиљење кукурузне/памукове совице (Helicoverpa armigeraнадо 90% биљака,

-свеже положених  јаја и јаја пред пиљење совице гама (Autographa gama), надо 90% биљака,

-свеже положена и јајна легла пред пиљење кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalisна до 10%  биљака,

-одраслих јединки и ларви трипса (Thysanoptera), на до 20% биљака.

На светлосним ловним клопкама се региструје повећање улова лептира кукурузне/памукове совице и кукурузног пламенца. Произвођачима паприка се препоручује редован преглед биљака и плодова.

Са циљем заштите плодова паприка од наведених штетних врста, произвођачима се препоручује примена неког од инсектицида:

-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), у количини 0,1 – 0,15 л/ха; МБТ-2, каренца 3 дана или

-Zakon (a.m.hlorantraniliprol), у количини 0,2 л/ха; МБТ-2, каренца 1 дан или

-Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoate), у количини 1,5-2кг/ха; МБТ-3, каренца 3 дана, или

-Avaunt 15 EC ( a.m.indoksakarb), у количини 0,17-0,25л/ха; МБТ-2, каренца 1 дан или

-Exalt (a.m.spinoteram), у количини 2-2,4л/ха; МБТ-3, (каренца 7 дана), регистрован и за трипсе или

-Alverde (a.m.metaflumizon), у количини 1л/ха; МБТ-2, (каренца 3 дана).

Приликом избора инсектицида треба водити рачуна о максималним броју третмана препарата у току једне вегетације (МБТ) и каренци.

Третмане је најбоље спроводити у вечерњим сатима када је температура ваздуха испод 25 °Ц.

Претражи

+
RSS
Instagram