Заштита кукуруза

16 авг 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви кукуруза  се, у зависности од примењене агротехнике и рокова сетве, налазе у фенофази од развоја плода до сазревања плода (BBCH 71-83).

Визуелним прегледом биљака семенског, меркантилног и  кукуруза шећерца,  регистрована су новоположена јајна легла друге генерације кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalisна до 6 % биљака. На 1% биљака регистровано је пиљење ларви ове штеточине.

Пољопривредним произвођачима, првенствено семенског и кукуруза шећерца, се препоручује преглед биљака кукуруза на присуство поменутих штеточина. Наредних дана се очекује интензивније пиљење ларви. Уколико је од последњег третмана прошло више од 7 дана и уколико су визуелним прегледом регистрована новоположена јајна легла, препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:  

-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), 0,1-0,15 л/ха; МБТ-2, каренца 14 дана  или

-Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin), у количини 0,2-0,25 л/ха; МБТ-2, каренца 7 дана или

-Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb), у количини 0,25л/ха; МБТ-2, каренца или

-Radiant 120 SC (a.m. spinetoram), у количини 0,4л/ха; МБТ-2, каренца 14 дана.

Због високих температура које се најављују и наредних дана, извођење третмана се препоручује у касним вечерњим сатима.

Приликом избора инсектицида, треба узети у обзир промену механизма деловања инсектицида у односу на предходни третман, максималан број третмана (МБТ) инсектицида и каренцу.

Претражи

+
RSS
Instagram