Заштита јабуке

15 авг 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, у току је почетак бербе раних сорти јабука (BBCH 89), док се средње касне и касније сорте налазе у фази сазревања плодова (BBCH 81-85).

У току је интензивно пиљење ларви друге генерације јабуковог смотавца ( Cydia pomonella ). У циљу спречавања убушивања ларви у плодове, препоручује се примена инеког од инсектицида са кратком каренцом:

·Avaunt 15 EC, Top Gun (indoksakarb), у количини 0,33-0,5 л/ха (каренца 7 дана) или

·Affirm Opti, Mayor, Triton, Atletic 095 SG, Sever (emamektin benzoat), у концентрацији 0,25-0,3% (каренца 7 дана)

Приликом избора препарата треба водити рачуна о каренци, промени механизма деловања инсектицида у односу на прошли примењени инсектицид, као и о максималном броју дозвољених третмана (МБТ) у току једне вегетације.

У циљу заштите плодова средње касних и касних сорти јабука, које се налазе у фазама сазревања плодова,  од  складишних патогена: прозуроковача мрке трулежи плодова  (Monilinia fructigena), горке трулежи плодова (Colletotrichum gleosporoides)  и меке трулежи плодова (Penicillium spp.), препоручује се примена неког од фунгицида:

·Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 кг/ха (каренца 3 дана) или

·Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,075% (каренца 14 дана) или

·Geoxe 50 WG, Stampa (fludioksonil) 0,4-0,45 кг/ха (каренца 3 дана) или

·Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 кг/ха (каренца 7 дана) или

·Zato 50 WG, Neimar, Belatrix (trifloksistrobin) 150 г/ха (каренца 14 дана).

Приликом примене пестицида треба водити рачуна о каренци препарата! У засадима где је у току берба или се она очекује у наредним данима не препоручују се хемијске мере заштите.

Претражи

+
RSS
Instagram