Заштита шљиве

4 авг 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади шљива са сортим Стенлеј се налазе у фазама обојавања плода док је код осталог заступљеног сортимента берба у току.

Визуелним прегледом плодова шљиве регистровано је присуство свеже положених јаја и  јаја пред пиљење шљивиног смотавца (Grapholita funebrana).

У току је интензивно полагање јаја и пиљење ларви друге генерације ове штеточине.

У циљу заштите плодова од убушивања ларви, само тамо где се плодови неће брати у наредних десетак дана се препоручује примена инсектицида  Affirm Opti (a.m emamektin benzoat) у количини 2,5 кг/ха-каренца 7 дана, МБТ 3.

Нестабилне временске прилике могу створити услове за појаву и ширење трулежи плода (Monilinia fructigena), поготово имајући у виду чињеницу да је инфективни материјал присутан у засадима (плодови са обиљем конидија). 

У циљу заштите плодова од трулежи, препорука је примена фунгицида са кратком каренцом, Flux (a.m.fludioksonil), у количини 1л/ха или Signum(a.m.boskalid+piraklostrobin), у количини 0,75кг/ха. Каренца за оба препарата је 3 дана.     

Претражи

+
RSS
Instagram