Заштита крушке

3 авг 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади крушке се у зависности од сортимента  налазе у фази почетак зрења, појављује се карактеристична боја за култивар (BBCH 81).

Визуелним прегледом крушака регистровано је присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri).

У току је пиљење ларви четврте летње генерације ове штеточине.

У циљу заштите крушке од поменуте штеточине, произвођачима се препоручује примена инсектицида на бази a.m. deltametrin, Decis 2,5 EC, Konfuzija, у концентрацији 0,005%   (7 дана каренца), или на бази a.m. spinetoram Delegate 250 WG 0,3-0,4 кг/ха (7 дана каренца ), уз додатак минералног уља 0,25%.

У засадима где је берба у току или се очекује у скором периоду, не препоручују се хемијске мере заштите.

Препорука је да се третман спроведе у касним вечерњим сатима због високих температура.

Приликом спровођења хемијских мера заштите строго треба водити рачуна о каренци примењених препарата.

Претражи

+
RSS
Instagram