Заштита паприке

2 авг 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви паприке се налазе у фенофази развоја плодова; од први плодови достигли коначну величину до 9 и више плодова достигли коначну величину и облик (BBCH 71 – 79).

Визуелним прегледом усева паприка регистровано је присуство:

-свеже положених јаја и јаја пред пиљење памукове совице (Helicoverpa armigera) на до 18% биљака,
-свеже положена и јајна легла пред пиљење кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis) на до 10% биљака,

На светлосним ловним клопкама, региструје се повећање улова памукове совице и кукурузног пламенца. Произвођачима паприка се препоручује редован преглед биљака.

Са циљем заштите плодова паприка од памукове совице и кукурузног пламенца, произвођачима се препоручује примена неког од инсектицида:

-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), у количини 0,1 – 0,15 л/ха; МБТ-2, каренца 3 дана или
-Zakon (a.m.hlorantraniliprol), у количини 0,2 л/ха; МБТ-2, каренца 1 дан или
-Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoate), у количини 1,5-2кг/ха; МБТ-3, каренца 3 дана, или
-Avaunt 15 EC ( a.m.indoksakarb), у количини 0,17-0,25л/ха; МБТ-2, каренца 1 дан или
-Exalt (a.m.spinoteram), у количини 2-2,4л/ха; МБТ-3, (каренца 7 дана) или
-Alverde (a.m.metaflumizon), у количини 1л/ха; МБТ-2, (каренца 3 дана)

Приликом избора инсектицида треба водити рачуна о максималним броју третмана препарата у току једне вегетације (МБТ) и каренци.

Третмане треба обављати у вечерњим сатима уколико су високе дневне температуре.

Претражи

+
RSS
Instagram