Заштита јабуке

31 јул 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади јабука се налазе у фенофази развоја плодова, плодови достигли од 70% до 80% крајње величине (BBCH 77-78).

У току је полагање јаја и пиљење ларви друге генерације јабукиног смотавца (Cydia pomonella).

 У циљу заштите плодова и спречавање убушивања ларви, произвођачима се препоручује примена инсектицида:

 -Delegate 250 WG (a.m.spinetoram) 0,3-0,4 кг/ха.

У засадима где су присутни симптоми пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha) препоручује се фунгицидни третман са неким од препарата:

-Topas 100 EC (a.m.penkonazol) у концентрацији 0,04% или
-Eminent 125 ME (a.m.tetrakonazol) у концентрацији 0,025-0,03% или
-Sercadis (a.m.fluksapiroksad) у количини 0,25 л/ха или

Претражи

+
RSS
Instagram