Заштита кукуруза

24 јул 2023 Вести

 На подручју РЦ Врбас, усеви семенског, меркантилног и кукуруза шећерца се налазе у различитим фенофазама развоја, у зависности од рокова сетве, од почетка појаве метлице до ране млечне зрелости (BBCH 51-73).

Визуелним прегледом усева семенског и меркантилног  кукуруза, регистрована су положена јајна легла кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalisна 3 до 5 % биљака.

У току је полагање јаја друге генерације кукурузног пламенца. Пољопривредним произвођачима  се препоручује континуиран преглед усева кукуруза и по постизању прагова штетности,  спровођење хемијских мера заштите неким од регистрованих инсектицида: 

-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), у количини 0,1-0,15 л/ха (каренца 14 дана) или
-Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb), у количини 0,25 л/ха (каренца 14 дана) или
-Ampligo 150 ZC (ha.m.lorantraniliprol+lambda-cihalotrin), у количини 0,2-0,25 л/ха (каренца 7 дана) или
-Radiant 120 SC (a.m.spinetoram), у количини 0,4 л/ха (каренца 14 дана).

Праг штетности код семенског и кукуруза шећерца је 5% биљака са јајним леглима, а код меркантилног кукуруза је 10% биљака са јајним леглима.

Услед високих температура у току дана, извођење третмана се препоручује у касним вечерњим сатима.

Приликом избора инсектицида, треба узети у обзир промену механизма деловања инсектицида у односу на предходни третман, максималан број третмана (МБТ) инсектицида и каренцу.

Претражи

+
RSS
Instagram