Заштита парадајза

21 јул 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви парадајза у пластеничкој производњи налазе се у различитим фазама цветања и сазревања плодова (BBCH 66-85).

Визуелним прегледима биљака парадајза, уочена су оштећења на листовима у виду мина, као и убушења у плодовима од мољца парадајза (Tuta absoluta). 

На феромонским клопкама, региструје се повећање улова одраслих јединки ове штеточине. 

У циљу контроле мољца парадајза, у пластеницима  где до сада није било штета и већих проблема са овом штеточином, препоручују  се примена свих расположивих непестицидних мере контроле:

-примена  инсекатских мрежа  на улазу у објекте и места проветравања
-прављење предулаза у пластенике
-постављење феромонских и водених клопки за масовно изловљавање одраслих јединки мољца
парадајза
-уклањање инфестираних листова и плодова и њихово уништавање
-уништавање коровских биљака
-употреба природних непријатеља, предатора јаја и ларви мољца парадајза (предаторске стенице  Macrolophus pygmaeus и Nesidiocoris tenuis).

У пластеницима, где постоји вишегодишњи проблем са овом штеточином, и где се региструју веће бројности одраслих јединки на клопкама, присуство јаја и ларви,  и оштећења од исхране ларви на листовима и плодовима, поред свих расположивих непестицидних мера контроле, препоручује се и примена неког од регистрованих инсектицида уз обавезно поштовање каренце:

-Coragen 20 SC, Zakon (a.m. hlorantraniliprol), у количини 0,0175 – 0,2 л/ха, каренца 1 дан или
-Altacor 35 WG (a.m.hlorantraniliprol), у количини 80/120г/ха, каренца 3 дана, или
-Masterole (a.m.metoksifenozid), у концентрацији 0,04%, каренца 1 дан ,или
-Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin), каренца 3 дана  0,4 л/ха или
-Voliam targo 063 SC (a.m.hlorantraniliprol+abamectin), у концентрацији 0,08-0,1%+0,03-0,05% минералног уља, каренца 3 дана.

Претражи

+
RSS
Instagram