Заштита купуса

21 јул 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви раног купуса се налазе у фенофази развоја главице, главица достигла  90% од очекиване величине (BBCH 49) и берба је започела, док су усеви купуса намењеног за касну производњу у фази расађивања до 4-5  листова развијено (BBCH 14-15).

Визуелним прегледом јесењих купуса, регистровано је присуство имага беле купусне мушице (Aleyrodes proletella) на до 20 % биљака, имага бувача (Phyllotreta spp.) на до 10% биљака.

Произвођачима се препоручује обилазак и преглед усева. Уколико се уочи присуство наведених штеточина препорука је примена  инсектицида:

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) у количини од 0,15- 0,3 л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram