Заштита шљиве

20 јул 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади шљива каснијих сорти се налазе у фази плод почиње да поприма боју, до плодови имају боју карактеристичну за култивар (BBCH 81-85). Ране и средње сорте су у фази бербе или она предстоји у наредним данима.

Визуелним прегледом плодова шљива, и даље се региструје  полагање јаја шљивиног смотавца (Grapholita funebrana). У току је интензивно полагање јаја и пиљење ларви друге генерације ове штеточине.

У циљу спречавања убушивања ларви у плодове,  произвођачима се препоручује инсектицидни третман  препаратом на бази активне материје емамектин бензоат (Affirm opti), у количини 2,5 кг/ха (каренца 7 дана).

У циљу заштите плодова од проузроковача трулежи плода (Monilinia spp), код каснијег сортимента, препоручују се фунгициди:

-Flux (a.m fludioksonil) 1л/ха (каренца 3 дана, МБТ 2-3) или
-Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) 0,75 кг/ха (каренца 3 дана, МБТ 2).

Третман спровести у вечерњим часовима због високих дневних темепартура!

У засадима где је берба у току или се ускоро очекује не препоручује се примена инсектицида.

Претражи

+
RSS
Instagram