Заштита шећерне репе

19 јул 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви шећерне репе се налазе у фенофази развоја корена (BBCH 40).

Визуелним прегледом усева шећерне репе, регистровано је ширење  симптома пегавости листа шећерне репе (Cercospora beticola).

На нашем терену од последње препоруке за заштиту шећерне репе, на аутоматским метеоролошким станицама је забележено до 40 мм падавина које су створиле повољне услове за развој поменутог патогена. Велика количина падавина која је регистрована у кратком периоду је довела до спирања нанетог депозита фунгицида.

За наредне дане се такође прогнозира нестабилно време са падавинама које могу допринети даљем развоју проузроковача пегавости листа.

У циљу заштите лисне масе шећерне репе, препоручује се комбинована примена превентивних и системичних фунгицида:

·а.м.бакар-хидроксид (Фунгуран СЦ 4 л/ха, Блаувит, Галоксид 2 кг/ха, Еверест 5 л/ха, Copernico Hi Bio 25% WG 3-4 кг/ха )  или,

·a.m.mankozeb (Mankogal 80) у количини 2 кг/ха  или,

·a.m.bakar-oksid (Nordox 75 WG) у количини 0,75-1,25 кг/ха

+

·a.m.protiokonazol (Postulat, Olimp, Pylon) 0,6-0,8 л/ха  или,

·a.m.tebukonazol (Orius 25 EW) 1 л/ха  или,

·a.m.difenokonazol (Sigura, Sekvenca, Different) 0,4-0,6 л/ха 

Претражи

+
RSS
Instagram