Заштита крушке

17 јул 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади крушке се у зависности од сортимента и локалитета, налазе у фази од плодови око 70% крајње величине , до фазе почетак зрења: појављује се карактеристична боја за култивар (BBCH 77- 81).

Визуелним прегледом крушика, регистровано је присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri), са доминантним присуством ларви.

У циљу сузбијања крушкине буве, произвођачима се препоручује примена инсектицида на бази a.m.spinetoram, Delegate 250 EW, у количини 0,3-0,4 кг/ха.

Због високих температура, третман треба спровести у касним вечерњим сатима!

Претражи

+
RSS
Instagram