Заштита усева и засада након града

14 јул 2023 Вести

На територији општина Врбас, Кула и Србобран са већином насељених места (Бачко Добро Поље, Куцура, Савино Село, Косанчић, Руски Крстур, Крушчић, Турија, Надаљ) забележене су градоносне падавине које су проузроковале значајне до потпуне штете на различитим усевима и засадима.

Град и јак ветар проузрокују механичке повреде на биљкама које отварају пут за остварење инфекције фитопатогеним гљивама и бактеријама.

Произвођачима се препоручује преглед усева и засада. У усевима/засадима који су претрпели мању штету и где је оправдано даље улагање у производњу, препоручује се примена хемијских мера заштите, у што краћем року.

ЈАБУЧАСТО ВОЋЕ (јабука, крушка, дуња) је сада изузетно осетљиво на инфекцију проузроковачем бактериозне  пламењаче јабучастог воћа (Ерwиниа амyловора). Препорука је примена неког од препрата:

·Aliette flash, Fortuna , Legat (a.m.fosetl-aluminijum) 0,45%

·Funguran OH (a.m.bakar-hidroksid) 0,05%

КОШТИЧАВО ВОЋЕ (касни сортимент кајсија, шљива) је сада осетљиво на инфекције проузроковачима трулежи плодова. У циљу заштите плодова, препорука је примена препарата:

·Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin), 0,562-0,75кг/ха

·Flux (a.m.fludioksonil), 1 л/ха

У УСЕВИМА ПОВРЋА у циљу зацељивања рана насталих механичким оштећењем, препоручује се примена регистрованих препарата на бази бакра или манкозеба:

·Funguran OH, Kocide 2000, Everest, Fungocem SC, Champ (а.м.бакар) – по регистрацији

·Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45 (a.m. mancozeb) 2-2,5 кг/ха

У циљу што бољег одговора биљака на стресне услове, поготово у усевима и засадима са великим степеном оштећења од града, препоручује се примена препарата на бази аминокиселина и фолијарних ђубрива.

Претражи

+
RSS
Instagram