Заштита јабуке

13 јул 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади јабука се у зависности од сортимента, налазе у фенофази развоја плодова; плодови око половине крајње величине до плодови око 70% крајње величине (BBCH 76-77).

На нашем терену је у току  почетак лета и полагање јаја  друге генерације јабуковог смотавца (Cydia pomonella). Високе температуре ће стимулисати интензивнији лет и полагање јаја ове штеточине јабуке.

Препоручује се примена инсектицида на бази a. m. piriproksifen: Harpun, Lascar, Prince, у концентрацији 0,075-0,1%, Nexiram 10 EC у концентрацији 0,1%, Alkazar у количини 0,075-0,125 л/ха.

Такође је визуелним прегледом листова јабука, уочено присуство обичног паучинара (Tetranycus urticae).

Препорука произвођачима јабука је преглед засада и примена инсектицида на бази a.m.abamektin, Abastate EW, Kraft 1,8EW, Invert EW, у концентрацији 0,075%, уз додатак минералног уља 0,3%.

На осетљивим сортама јабука на ластарима се уочавају симптоми пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha).

У циљу сузбијања пепелнице јабуке, произвођачима се препоручује примена фунгицида на бази a.m.miklobutanil, Foton, Systhane 240 EC, у концентрацији 0,015-0,02%, који има дејство и на високим температурама.

Препорука је да се хемијске мере заштите, због високих дневних температура, спроводе у касним вечерњим сатима.

Претражи

+
RSS
Instagram