Заштита винове лозе од цикада

10 јул 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади винове лозе се налазе у фази од бобице величине грашка, гроздови обешени (BBCH 75) до фазе почетак додиривања бобица (BBCH77).

Визуелним прегледима појединачних чокота винове лозе, на наличју листова, регистровано је присуство цикаде Scaphoideus titanus, вектора фитоплазме Flavescence doree, проузроковача златастог жутила винове лозе. Доминантно су присутне ларве трећег развојног ступња које су способне да пренесу наведену фитоплазму. 

У циљу сузбијања цикаде и спречавања преношења фитоплазме произвођачима се препоручује инсектицидни третман са неким од регистрованих инсектицида:

-Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin), у концентрацији 0,01-0,015% или

-Sivanto prime (a.m. flupiradifuron), у количини 0,5л/ха.

Спровођење инсектицидног третмана се препоручује у вечерњим часовима!

Поред хемијских мера за сузбијање цикада, препоручују се  и редовни  санитарни прегледи винограда као и механичке мере које укључују уклањање заражених чокота, уништавање дивље лозе око производних засада, уништавање корова и крчење напуштених засада винове лозе.

Претражи

+
RSS
Instagram