Заштита паприке

3 јул 2023 Вести

На подручју РЦ Врбас, усеви паприке на отвореном пољу се налазе у фази цветања (BBCH 61-69).

Визуелним прегледом усева паприке регистрована су  положена јаја памукове совице (Helicoverpa armigera), на до 70% биљака, совице гама (Autographa gama), на до 20% и трипса (Thrips spp.), на до 5% цветова.

Произвођачима се препоручује обилазак усева ради утврђивања присуства ових штеточина. Уколико се утврди њихово присуство, препоручују се хемијске мере заштите:

– За сузбијање совица:

  • Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (hlorantraniliprol) у количини 0,14-0,2 л/ха или Закон (hlorantraniliprol) у количини 200  мл/ха или
  • Аффирм 095 СГ (а.м.емамектин бензоат), у количини 1,5-2 кг/ха или Triton (a.m. emamektin benzoat), у количини 1,5-2л/ха 

–  За сузбијање трипса:

Dicarzol (a.m. formetanat-hidrohlorid), у количини 1кг/ха.

Падавине које се најављују за среду, могу створити повољне услове за остварење инфекције проузроковачем бактериозне пегавости листа паприке (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria), посебно на парцелама где се паприка гаји у монокултури. Препоручује се заштита усева паприке превентивно, пре најављених падавина, неким од фунгицида на бази бакра:

-Fungohem SC, Everest( a.m.bakar iz bakar-hidroksida), у концентрацији 0,4-0,6% или
-Nordox 75 WG,(a.m.bakar iz bakar-oksida), у концентрацији 0,14-0,2% или
-Champ DP,( a.m.bakar iz bakar-hidroksida), у количини 2кг/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram