Заштита крушке

28 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади крушке се у зависности од сортимента и локалитета налазе у фази од плодови око половине крајње величине до фазе плодови око 70% крајње величине  (BBCH 75-77),

Визуелним прегледом засада крушика, региструје се присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri), са доминантним присуством јаја и млађих ларвених ступњева. У току је почетак пиљење ларви треће летње генерације ове штеточине.

У циљу сузбијања обичне крушкине буве произвођачима се препоручује примена комбинације инсектицида Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 л/ха + Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15% уз додатак оквашивача.

Осетљива фаза развоја крушке и  нестабилно време, са најавом падавина наредних дана, представља ризик за остварење инфекције проузроковачем чађаве краставости крушке (Venturia pirina) и проузроковача сиве пегавости листа крушке (Mycosphaerella pyri).

У циљу заштите крушака од наведених патогена, произвођачима се препоручује примена фунгицида пре најављених падавина:

Folpan 50 WP (folpet) у концентрацији 0,2%.

Претражи

+
RSS
Instagram