Заштита кромпира

28 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас усеви кромпира се налазе у различитим фазама развоја кртола.

Визуелним прегледом усева кромпира регистровано је присуство симптома црне пегавости кромпира  (Alternaria solani) и пламењаче кромпира (Phytophthora infestans).

Временски услови у претходном периоду, са присутним падавинама, били су веома повољни за развој наведених патогена. С обзиром да се и у наредном периоду најављује нестабилно време са падавинама, које може створити нове повољне услове за развој болести, произвођачима кромпира се препоручује да спроведу хемијске мере заштите кромпира применом неког од регистрованих фунгицида:

Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) у количини 2л/ха или
Axidor (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) у количини 2,5 л/ха или
Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) у количини 1,2-1,6 л/ха или
Silueta (propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) у количини 4 л/ха или
Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) у количини 0,8 л/ха или
Acrobat MZ, Sphinx MZ (a.m. dimetomorf+mankozeb) у количини 2-2,5 кг/ха или
Elbrus, Espada, Equation pro WG (a.m. cimoksanil+famoksadon) у количини 0,4 кг/ха или
Reboot (a.m. cimoksanil+zoksamid) у количини 0,45 кг/ха или
Curzate M 68 WG (a.m. cimoksamil+mankozeb) у количини 2,3 кг/ха.

Приликом примене фунгицида треба водити рачуна о максималном броју третмана (MBT) препарата у истој вегетацији, као и о смени механизма деловања препарата у односу на предходни третман.

Претражи

+
RSS
Instagram