Заштита шећерне репе

26 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви шећерне репе се налазе у фази развоја корена (BBCH 40).

Визуелним прегледом усева шећерне репе који се налазе у систему наводњавања, регистровано је присуство симптома пегавости лишћа репе (Cercospora beticola) у виду појединачних пега на до 30% биљака. 

С обзиром на повољне услове који су владали предходном периоду, када је остварено неколико циклуса инфекције, у наредним данима се може очекивати свакодневно повећање броја биљака са пегама поготово код осетљивог сортимента и на локалитетима где се учестало гаји репа.

Са циљем заштите лисне масе шећерне репе, произвођачима се препоручује примена комбинације контактних и системичних фунгицида:

Mankogal 400 SC (mankozeb) 3,5-4 л/ха или
Mankogal 80 (mankozeb) 2 кг/ха или
Blauvit, Galoksid (а.м. бакар хидроксид) 2кг/ха или
Fungoran OH, Patrol (а.м. бакар хидроксид) 1,75-2 кг/га или
Champ DP (а.м. бакар хидроксид)  2,75кг/ха или
Copernico hi bio 25% WG (а.м. бакар хидроксид) 3-4 кг/ха или
Nordox 75 WG (а.м. бакар оксид) 0,75-1,25кг/ха

                                              +

Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1,2 л/ха или
Spyrale (fenpropidin+difenokonazol) 0,75 л/ха или
Forapro (fenpropidin+protiokonazol) 1 л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram