Присуство трипса у усеву соје

26 јун 2023 Вести

На  подручју деловања РЦ Врбас, усеви соје се налазе у фенофази видљиве прве цвасти (BBCH 51).

Визуелним прегледом усева соје, регистровано је присуство ларви дувановог трипса (Thrips tabacii), у ниском интензитету напада.

Дуванов трипс је полифагна штеточина многих биљних врста, а штете наносе ларве и одрасли, сисајући биљно ткиво  дуж главних нерава листа, где на местима убода остају беле пеге, које се касније сливају у беле пруге. Пруге су уочљиве са обе стране листа. У пролећном периоду лети и на коровске и на гајене биљке, где се храни и полаже јаја. Има више генерација годишње. За развој и размножавање трипса, погодне су високе температуре и суво време.  

 Хемијске мере се не препоручују, због ниске бројности штеточине. РЦ Врбас наставља са мониторингом соје на присуство трипса и других штетних врста.

Претражи

+
RSS
Instagram