Заштита јабуке

21 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади јабуке се налазе у фази пречник плода до 40 мм (BBCH 74).

Временски услови који владају у производњи јабуке, одговарају развоју проузроковача пепелнице  јабуке (Podosphaera leucotricha).

У циљу заштите јабуке, произвођачима се препоручује спровођење третмана фунгицидом на бази:

 a.m.tebukonazol+fluopiram, preparat Luna expirience, у концентрацији 0,075%.

Наведени препарат деловаће и на сузбијање проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Venturia inequalis) чији се симптоми региструју у појединим засадима.

И даље је у току  интензивно пиљење ларви прве генерације јабукиног смотавца (Cydia pomonella). У циљу заштите плодова јабуке, произвођачима се препоручује инсектицидни третман препаратима на бази:

 a.m. acetamiprid, препарати  Atis, Mospilan 20 SG, Tonus, Kestrel, у концентрацији 0,02-0,03%.

Наведени препарати деловаће и насузбијање лисних ваши (Aphididae) чије је присуство регистровано у појединим воћањцима.

Претражи

+
RSS
Instagram