Заштита шљиве

20 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади шљива налазе се у фенофази плод око половине крајње величине до фазе плод око 70% крајње величине (BBCH 75-77).

Визуелним прегледом плодова шљиве, регистровано је присуство свеже положених јаја шљивиног смотавца (Grapholita funebrana).

У току је почетак полагања јаја друге генерације ове штеточине. Наредних дана, прогнозирају се температуре изнад 30°Ц, што ће утицати на интензивније полагање јаја.

Пољопривредним произвођачима се препоручује спровођење мера заштите у циљу спречавања убушивања ларви шљивиног смотавца у плодове применом инсектицида на бази a.m. piriproksifen (препарат Alkazar) у концентрацији 0,075-0,1% (каренца 28 дана).

Претражи

+
RSS
Instagram