Заштита кукуруза

16 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви меркантилног, семенског и кукуруза шећерца се налазе у различитим фазама развоја листова (BBCH 15-19).

Визуелним прегледом усева кукуруза, регистровано је присуство положених јајних легала кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis) на до 3% биљака.

У току је полагање јаја и почетак пиљења ларви прве генерације кукурузног пламенца.

Следеће недеље се очекује стабилизација временских прилика и пораст температура, па ће и полагање јаја и пиљење наведене штеточине бити интензивније.

Произвођачима меркантилног, семенског и кукуруза шећерца се препоручује континуирани обилазак и преглед усева на присуство јајних легала поменуте штеточине.

Праг штетности за меркантилни кукуруз је 10% биљака са јајним леглима, а за семенски кукуруз и кукуруз шећерац 5% биљака са положеним јајним леглима ове штеточине.

По постизању прагова штетности препоручује се примена неког од  регистрованих инсектицида:

-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), 0,1-0,15 л/ха или
-Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin), у количини 0,2-0,25 л/ха или 
-Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb), у количини 0,25л/ха или
-Radiant 120 SC (a.m. spinetoram), у колилчини 0,4л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram