Заштита сунцокрета

15 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви сунцокрета се у зависности од рока сетве и хибрида налазе у фенофази видљиво 8 и више издужених интернодија (BBCH 38).

Визуелним прегледом усева сунцокрета регистроване су појединачне биљке са симптомима проузроковача пламењаче (Plasmopara helianthi)  на од 2 % до 3% биљака.

Оптимална температуре за остваривање заразе је од 6-22°Ц. Временски услови погодују даљем развоју и  ширењу симптома болести. Најкарактеристичнији симптоми су на наличју листова у виду беле, густе навлаке од мицелија гљиве. Такве биљке заостају у порасту и формирају главице са штурим зрнима.

Произвођачима сунцокрета се препоручује обилазак и преглед усева сунцокрета. Уколико се утврди појединачно присуство биљака са симптомима пламењаче, препоручују се механичке мере њиховог уклањања.

У усевима где су присутни симптоми пламењаче и где је могуће спровести третман (због фенофазе сунцокрета и могућности уласка механизације) препоручују се хемијске мере заштите. У нашој земљи нема регистрованих пестицида за ову намену, али се може препоручити примена фунгицида који у себи имају активну материју propamokarb-hidrohlorid, а регистровани су у другим окопавинама.

Претражи

+
RSS
Instagram