Заштита парадајза

15 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви парадајза у пластеничкој производњи се налазе у фази од развоја плода до фаза сазревања плода (BBCH 71-81).

На феромонским клопкама, од 5.6. региструју се улови одраслих јединки мољца парадајза (Tuta absoluta). Визуелним прегледима уочавају се оштећења на листовима од исхране ларви ове штеточине.

У наредним данима услед најављеног пораста температуре, очекује се повећана активност ове штеточине.

Мољац парадајза је једна од најопаснијих штеточина парадајза у затвореном простору и у зависности од услова, може развити и до 12 генерација годишње. Штете праве ларве, хранећи се свим надземним деловима биљке. На листовима праве ходнике између епидермиса, а убушују се и у плодове, који губе тржишну вредност.

У контроли мољца парадајза, у пластеницима у којима је регистрован сам почетак напада, и где до сада није било штета и већих проблема са овом штеточином, препоручује се стална примена свих расположивих непестицидних мера контроле:

-примена  инсекатских мрежа  на улазу у објекте и места проветравања;

-прављење предулаза у пластенике;

-постављење феромонских и водених клопки за масовно изловљавање одраслих јединки мољца парадајза;

-уклањање инфестираних листова и плодова и њихово уништавање;

-уништавање коровских биљака

-употреба природних непријатеља, предатора јаја и ларви мољца парадајза (нпр. комерцијална паковања предаторске стенице  Macrolophus pygmaeus уз обавезно поштовање упутства за употребу.

У пластеницима, где постоји вишегодишњи проблем са овом штеточином, где се региструју веће бројности одраслих јединки на клопкама, и присуство јаја и ларви, као и оштећења од исхране ларви на листовима и плодовима, поред свих расположивих непестицидних мера контроле, препоручује се и примена неког од регистрованих инсектицида:

  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin)  0,4 л/ха или
  • Sever, Triton (a.m.emamektin-benzoat ), у количини 1,5-2кг/ха или
  • Exalt (a.m.spinetoram ), у количини 2-2,4 л/ха

Услови у којима се одвија производња парадајза у затвореном простору, због високе релативне влажности ваздуха и високе температуре, погодују развоју проузроковача пламењаче парадајза (Phytophtora infestans) и црне пегавости парадајза (Alternaria solani).

У циљу заштите биљака од наведених патогена препоручује се примена фунгицида:

Ridomil Gold R (a.m.bakar-oksihlorid + metalaksil-M) у количини 5 кг/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram