Заштита кромпира

14 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви кромпира се, у зависности од времена сетве, сортимента и локалитета, налазе у фази од 90% биљака затварају редове до фазе видљиве прве цветне латице на првој цвасти (BBCH 39-59).

Због осетљиве фазе развоја кромпира и остварења услова за појаву и ширење инфекције од проузроковача пламењаче кромпира (Phytophtora infestans) и црне пегавости кромпира (Alternaria solani), услед великих количина падавина и повољних температура, произвођачима овог поврћа се препоручује редовна заштита усева, чим временски услови то дозволе.

Препоручује се примена неког од фунгицида:

Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) у количини 2л/ха или

Axidor (a.m. prpoamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) у количини 2,5 л/ха или

Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) у количини 1,2-1,6 л/ха или

Silueta (propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) у количини 4 л/ха или

Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) у количини 0,8 л/ха или

Acrobat MZ, Sphinx MZ (a.m. dimetomorf+mankozeb) у количини 2-2,5 кг/ха или

Elbrus, Espada, Equation pro WG (a.m. cimoksanil+famoksadon) у количини 0,4 кг/ха или

Reboot (a.m. cimoksanil+zoksamid) у количини 0,45 кг/ха или

Curzate M 68 WG (a.m. cimoksamil+mankozeb) у количини 2,3 кг/ха.

Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) у количини 2л/ха или

Axidor (a.m. prpoamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) у количини 2,5 л/ха или

Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) у количини 1,2-1,6 л/ха или

Silueta (propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) у количини 4 л/ха или

Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) у количини 0,8 л/ха или

Acrobat MZ, Sphinx MZ (a.m. dimetomorf+mankozeb) у количини 2-2,5 кг/ха или

Elbrus, Espada, Equation pro WG (a.m. cimoksanil+famoksadon) у количини 0,4 кг/ха или

Reboot (a.m. cimoksanil+zoksamid) у количини 0,45 кг/ха или

Curzate M 68 WG (a.m. cimoksamil+mankozeb) у количини 2,3 кг/ха.

Приликом одабира фунгицида треба одабрати активне материје које се разликују од претходно примењеног фунгицида због спречавања појаве резистентности.

Претражи

+
RSS
Instagram