Заштита шећерне репе

8 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви шећерне репе се у зависности од датума налазе у фази затварања редова (BBCH 39) . 

Визуелним прегледом усева шећерне репе, регистровано је присуство симптома пегавости лишћа репе (Cercospora beticola) у виду појединачних пега на до 10% биљака. 

С обзиром на повољне услове који су владали у мају и претходних дана, у смислу падавина и високе релативне влажности, када је остварено неколико циклуса примарних инфекција, у наредним данима се може очекивати свакодневно повећање броја биљака са пегама поготово код осетљивог сортимента и на локалитетима где се учестало гаји репа.

Са циљем заштите лисне масе шећерне репе, произвођачима се препоручује примена комбинације превентивних и системичних фунгици

-a.m.mankozeb (Mankogal 80), у количини 2 кг/ха (МБТ 3) или
-a.m.bakar-hidroksid (Funguran OH, Blauvit), у количини 2кг/ха (МБТ 4,2) или
-a.m.bakar-oksid (Nordox 75 WG), у количини 1,25 кг/ха (МБТ 3).

                                                               +

-a.m.protiokonazol (Postulat) у дози 0,6-0,8 л/ха + a.m.azoksistrobin (Queen) у дози 0,75 л/ха  или
-a.m.azoksistrobin+protiokonazol (Duplex pro) у дози 0,8л/ха  или
-a.m. piraklostrobin+protiokonazol (Unify) у дози 0,75-1 л/ха или
-a.m. protiokonazol (Olymp) у дози 0,6 л/ха +a.m.piraklostrobin (Ugo) у дози 0,6л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram