Заштита паприке

7 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас,  усеви паприке на отвореном,  налазе се у фенофази до 8 листова развијено (BBCH 18). 

Визуелним прегледом усева паприка, регистровано је присуство крилатих и бескрилних јединки лисних ваши  (Aphididae), на до 80 % биљака.

Поред директних штета које проузрокују сисањем биљних сокова, ваши су веома значајне као преносиоци биљних вируса међу којима је, у производњи паприке, најдоминантнији вирус мозаика краставца (Cucumber mosaic virus – CMV).

Произвођачима се препоручује обилазак усева ради утврђивања присуства ових штеточина. Уколико се утврди њихово присуство, препоручују се хемијске мере заштите инсектицидом на бази а.м. ацетамиприд, Тонус, у количини 0,25-0,4 кг/ха.

Нестабилно време, са најавом свакодневних локалних падавина, ствара повољне услове за остварење инфекције од проузроковача бактериозне пегавости листа паприке (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria). 

Са циљем заштите усева паприке, произвођачима се, пре најављених падавина, препоручује примена неког од фунгицида на бази бакра:

-Fungohem SC, Everest (a.m. bakar-hidroksid), у концентрацији 0,4-0,6% или

-Champ DP (a.m. bakar-hidroksid), у дози 2 кг/ха или

-Nordox 75 WG (bakar-oksid) у концентрцији 0,14-0,2%

Претражи

+
RSS
Instagram